Phát triển cùng AKB

Chúng tôi đã xây dựng một văn hóa tập trung vào con người, nơi chúng tôi quan tâm đến sự phát triển của bạn và tạo điều kiện cho bạn phát triển đam mê công nghệ của mình.

Mở ra nhiều cơ hội mới

Phát triển công việc

Phát triển bản thân

Vượt qua giới hạn

TUYỂN DỤNG – WE ARE HIRING IT COMTOR – 2022

TUYỂN DỤNG – WE ARE HIRING IT COMTOR – 2022

TUYỂN DỤNG BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT Team tuyển dụng và các cô gái 8/3 Job Description - Mô tả công việc – Thực hiện các công việc liên quan đến biên phiên dịch tiếng Nhật cho nhóm phát triển phần mềm– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc– Chi...

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN – 2022

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN – 2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập trình phần mềm sử dụng các ngôn ngữ: PHP/ASP.NET/JAVA  Phát triển Product theo định hướng công nghệ mới. Làm việc tại NHẬT BẢN Có thể làm việc lâu dài Lập trình viên đang làm việc tại Nhật Bản YÊU CẦU BẮT BUỘC Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học...

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN PHP – 2022

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN PHP – 2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - LẬP TRÌNH VIÊN PHP Lập trình phần mềm sử dụng ngôn ngữ: PHP  Phát triển các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam Phát triển Product theo đinh hướng công nghệ mới. Làm việc tại Hà Nội Cơ hội làm chủ Lập trình viên YÊU CẦU BẮT BUỘC -...

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ PHP LARAVEL / REACT-2021

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ PHP LARAVEL / REACT-2021

LẬP TRÌNH VIÊN NGÔN NGỮ PHP LARAVEL / REACT JOB DESCRIPTION – Lập trình phần mềm sử dụng ngôn ngữ: PHP Laravel/ React – Phát triển các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam – Phát triển Product theo đinh hướng công nghệ mới. – Làm việc tại Hà Nội...

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN C# WinForms – 2021

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN C# WinForms – 2021

Công ty TNHH Liên doanh phần mềm AKB Software cần tuyển lập trình C# WinForms Tuyển lập trình viên C# Winforms JOB DESCRIPTION – Lập trình phần mềm sử dụng ngôn ngữ: C# WinForms – Phát triển các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam – Phát triển...

Tuyển nhân viên Tester _Tháng 7

Công ty TNHH liên doanh phần mềm AKB Software cần tuyển nhân viên Tester nhân viên Tester Job Description - nhân viên Tester – Test các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam – Test Product theo đinh hướng công nghệ mới. – Làm việc tại Hà Nội – Có...

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN .Net 02/2021

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN .Net 02/2021

công ty TNHH liên doanh phần mềm AKB Software cần tuyển lập trình viên .Net JOB DESCRIPTION - .Net – Lập trình phần mềm sử dụng các ngôn ngữ: .NET – Phát triển các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam – Phát triển Product theo đinh hướng công...

Tuyển Gấp lập trình viên PHP

Job Description – Phát triển các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam – Phát triển Product theo đinh hướng công nghệ mới. – Làm việc tại Hà Nội – Có thể làm việc lâu dài – Cơ hội làm chủ YÊU CẦU BẮT BUỘC – Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên...

TUYỂN DỤNG – WE ARE HIRING IT COMTOR – 2022

TUYỂN DỤNG – WE ARE HIRING IT COMTOR – 2022

TUYỂN DỤNG BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT Team tuyển dụng và các cô gái 8/3 Job Description - Mô tả công việc – Thực hiện các công việc liên quan đến biên phiên dịch tiếng Nhật cho nhóm phát triển phần mềm– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc– Chi...

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN – 2022

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN – 2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập trình phần mềm sử dụng các ngôn ngữ: PHP/ASP.NET/JAVA  Phát triển Product theo định hướng công nghệ mới. Làm việc tại NHẬT BẢN Có thể làm việc lâu dài Lập trình viên đang làm việc tại Nhật Bản YÊU CẦU BẮT BUỘC Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học...

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN PHP – 2022

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN PHP – 2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - LẬP TRÌNH VIÊN PHP Lập trình phần mềm sử dụng ngôn ngữ: PHP  Phát triển các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam Phát triển Product theo đinh hướng công nghệ mới. Làm việc tại Hà Nội Cơ hội làm chủ Lập trình viên YÊU CẦU BẮT BUỘC -...

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ PHP LARAVEL / REACT-2021

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ PHP LARAVEL / REACT-2021

LẬP TRÌNH VIÊN NGÔN NGỮ PHP LARAVEL / REACT JOB DESCRIPTION – Lập trình phần mềm sử dụng ngôn ngữ: PHP Laravel/ React – Phát triển các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam – Phát triển Product theo đinh hướng công nghệ mới. – Làm việc tại Hà Nội...

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN C# WinForms – 2021

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN C# WinForms – 2021

Công ty TNHH Liên doanh phần mềm AKB Software cần tuyển lập trình C# WinForms Tuyển lập trình viên C# Winforms JOB DESCRIPTION – Lập trình phần mềm sử dụng ngôn ngữ: C# WinForms – Phát triển các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam – Phát triển...

Tuyển nhân viên Tester _Tháng 7

Công ty TNHH liên doanh phần mềm AKB Software cần tuyển nhân viên Tester nhân viên Tester Job Description - nhân viên Tester – Test các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam – Test Product theo đinh hướng công nghệ mới. – Làm việc tại Hà Nội – Có...

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN .Net 02/2021

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN .Net 02/2021

công ty TNHH liên doanh phần mềm AKB Software cần tuyển lập trình viên .Net JOB DESCRIPTION - .Net – Lập trình phần mềm sử dụng các ngôn ngữ: .NET – Phát triển các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam – Phát triển Product theo đinh hướng công...

Tuyển Gấp lập trình viên PHP

Job Description – Phát triển các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam – Phát triển Product theo đinh hướng công nghệ mới. – Làm việc tại Hà Nội – Có thể làm việc lâu dài – Cơ hội làm chủ YÊU CẦU BẮT BUỘC – Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên...

TUYỂN DỤNG – WE ARE HIRING IT COMTOR – 2022

TUYỂN DỤNG – WE ARE HIRING IT COMTOR – 2022

TUYỂN DỤNG BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT Team tuyển dụng và các cô gái 8/3 Job Description - Mô tả công việc – Thực hiện các công việc liên quan đến biên phiên dịch tiếng Nhật cho nhóm phát triển phần mềm– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc– Chi...

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN – 2022

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN – 2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập trình phần mềm sử dụng các ngôn ngữ: PHP/ASP.NET/JAVA  Phát triển Product theo định hướng công nghệ mới. Làm việc tại NHẬT BẢN Có thể làm việc lâu dài Lập trình viên đang làm việc tại Nhật Bản YÊU CẦU BẮT BUỘC Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học...

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN PHP – 2022

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN PHP – 2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - LẬP TRÌNH VIÊN PHP Lập trình phần mềm sử dụng ngôn ngữ: PHP  Phát triển các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam Phát triển Product theo đinh hướng công nghệ mới. Làm việc tại Hà Nội Cơ hội làm chủ Lập trình viên YÊU CẦU BẮT BUỘC -...

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ PHP LARAVEL / REACT-2021

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ PHP LARAVEL / REACT-2021

LẬP TRÌNH VIÊN NGÔN NGỮ PHP LARAVEL / REACT JOB DESCRIPTION – Lập trình phần mềm sử dụng ngôn ngữ: PHP Laravel/ React – Phát triển các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam – Phát triển Product theo đinh hướng công nghệ mới. – Làm việc tại Hà Nội...

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN C# WinForms – 2021

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN C# WinForms – 2021

Công ty TNHH Liên doanh phần mềm AKB Software cần tuyển lập trình C# WinForms Tuyển lập trình viên C# Winforms JOB DESCRIPTION – Lập trình phần mềm sử dụng ngôn ngữ: C# WinForms – Phát triển các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam – Phát triển...

Tuyển nhân viên Tester _Tháng 7

Công ty TNHH liên doanh phần mềm AKB Software cần tuyển nhân viên Tester nhân viên Tester Job Description - nhân viên Tester – Test các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam – Test Product theo đinh hướng công nghệ mới. – Làm việc tại Hà Nội – Có...

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN .Net 02/2021

TUYỂN GẤP LẬP TRÌNH VIÊN .Net 02/2021

công ty TNHH liên doanh phần mềm AKB Software cần tuyển lập trình viên .Net JOB DESCRIPTION - .Net – Lập trình phần mềm sử dụng các ngôn ngữ: .NET – Phát triển các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam – Phát triển Product theo đinh hướng công...

Tuyển Gấp lập trình viên PHP

Job Description – Phát triển các dự án phần mềm cho khách hàng: Nhật Bản,Việt Nam – Phát triển Product theo đinh hướng công nghệ mới. – Làm việc tại Hà Nội – Có thể làm việc lâu dài – Cơ hội làm chủ YÊU CẦU BẮT BUỘC – Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên...

AKB không chỉ là một nơi làm việc

Chúng tôi là một gia đình với một mục tiêu chung là mang giá trị đến cho khách hàng. Như một đội, chúng tôi làm việc, phát triển và cùng nhau vui vẻ.

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn, vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc email để chia sẻ yêu cầu và thắc mắc của bạn.