07 Jun 2017

Công ty TNHH Liên doanh phần mềm AKB Software (AKB) là công ty liên doanh giữa Tập đoàn AIC của Việt Nam và công ty công nghiệp Kubo, công ty phần mềm KB của Nhật Bản. AIC là tập đoàn phát triển theo định hướng tin học và điện tử công trình tiên tiến, được hình thành từ năm 1994.  Với đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao gồm các tiến sỹ kỹ thuật, thạc sĩ kinh tế,kỹ s...
Goto Top