Chuyển đổi số Quản lý và bảo trì tài sản tại Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội

Chuyển đổi số Quản lý và bảo trì tài sản tại Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội

Hôm nay, ngày 30/6/2022, tại Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, 19 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội, đội ngũ phát triển của AKB đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống Phần mềm chuyển đổi số quản lý và bảo trì tài sản. Đây là một trong những sản...