06 May 2022

CHUYẾN CÔNG TÁC ĐẦU TIỀN CỦA CHỦ TỊCH YANASE KAZUO SAU 2 NĂM ĐẠI DỊCH

Ngày 03 tháng 05 năm 2022, CHỦ TỊCH YANASE KAZUO sang Việt Nam, chuyến công tác đầu tiên tại Việt Nam sau 02 năm dịch bệnh.

Ngày 04 tháng 05 năm 2022, Chủ tịch có buổi làm việc tại AKB SOFTWARE. Chủ tịch đã gửi những món quà và những lời động viên tới toàn thể nhân viên.

Ngày 05 tháng 05 Ban Lãnh Đạo AKB SOFTWARE cùng tập thể anh chị em Quản lý rất vinh dự được mời Chủ Tịch Yanase bữa tối. Chủ tịch đã ân cần hỏi thăm, cảm ơn từng nhân viên và mong muốn Ban Lãnh Đạo và các anh chị Quản lý sẽ cố gắng hơn nữa đưa công ty phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện để nhân viên phát triển và có đời sống cao hơn.

Xin cảm ơn và Kính chúc Chủ Tịch luôn Mạnh Khoẻ – Thành Công.

#AKB SOFTWARE

#KUBO GROUP

#AIC GROUP

Goto Top