Services
Các loại hình dịch vụ

CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH


  - Phát triển phần mềm IT; Phái cử nhân viên IT.

  - Gia công dữ liệu, tạo bản vẽ CAD.

  - Tạo model TEKLA.

  - Tạo DVD; Tạo mô phỏng ảnh chân dung.


Phát triển phần mềm IT; Phái cử nhân viên IT


Phát triển phần mềm hướng tới thị trường Nhật Bản.
Phái cử nhân lực IT tới công ty khách hàng như phái cử lập trình viên, kĩ thuật viênGia công dữ liệu, tạo bản vẽ CAD


Nhập các loại dữ liệu, tạo bản vẽ bằng CADTạo model TEKLA


Tạo model và tạo bản vẽ sử dụng TEKLA (phần mềm cung cấp Building Information Modeling(BIM) thực hiện tạo và quản lý model 3D)Tạo DVD; Tạo mô phỏng ảnh chân dung


Tạo DVD sử dụng trong các đám cưới
Tạo dữ liệu tranh mô phỏng ảnh chân dung. Có thể ứng dụng theo nhiều cách như thiếp mời đám cưới , danh thiếp công ty.


Tạo dữ liệu tranh mô phỏng ảnh chân dung