20 Sep 2019

GIÁ VÀ CÁCH THỨC MUA PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIA PHẢ NHƯ THẾ NÀO?  Trả lời:   Hiện nay công ty cung cấp 3 phiên bản chạy trên hệ điều hành Windows 7 trở lên Quản lý tối đa 500 thành viên giá 500.000 VND Quản lý tối đa 1000 thành viên giá 700.000 VND Quản lý không giới hạn thành viên giá 1.000.000 VND Sau khi mua 1 phiên bản nếu muốn đổi lên phiên bản cao hơn thì Quý Khách ch...
Goto Top