Gia công phần mềm (Outsourcing)

AKB cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và các dịch vụ phần mềm khác cho khách hàng trong và ngoài nước.

Một số đặc điểm về dịch vụ phần mềm của AKB:

Dịch vụ đa dạng: phát triển phần mềm, kiểm thử, nâng cấp, bản địa hóa…
Đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, nắm vững các công nghệ/ kỹ thuật lập trình: Microsoft.net, Java/ J2EE, Delphi, PHP/ PERL, HTML/XML…
Áp dụng các công cụ tiên tiến của quốc tế (Crystal Report, Rational Rose, Power Designer…) kết hợp với các công cụ do chính AKB phát triển (AKB Defect Management System, AKB Timesheet Management System, AKB Process Asset Library).
Khả năng quản trị dự án chuyên nghiệp, hệ thống quản lý và sản xuất phần mềm theo tiêu chuẩn quốc tế CMMI để bảo đảm thực hiện dự án đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết với khách hàng.
Cung cấp hệ thống tài liệu chi tiết và hoàn chỉnh liên quan đến sản phẩm do AKB triển khai.
Bảo đảm chuyển giao tri thức và bảo trì hệ thống.

Các dịch vụ bao gồm:

Dịch vụ tư vấn, thiết kế, xây dựng, bảo hành và bảo trì phần mềm:
Nâng cấp sản phầm phần mềm
Triển khai phần mềm ứng dụng
Chuyển đổi cơ sở dữ liệu
Triển khai phần mềm trên nhiều hệ thống điều hành và ngôn ngữ lập trình khác nhau
Bản địa hóa sản phẩm: phát triển và tùy biến sản phẩm phần mềm theo ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, tiếng Nhật, v.v..)
Dịch vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm:
Xây dựng các tình huống và kế hoạch kiểm thử sản phẩm
Thực hiện kiểm tra mã chương trình
Thực hiện kiểm thử phần mềm
Đánh giá sự ổn định của các chức năng sản phẩm
Dịch vụ kiểm tra, đánh giá, tối ưu code

AKB đã có 9 năm kinh nghiệm làm việc với các khách hàng Nhật Bản. Với đội ngũ kỹ thuật tốt, AKB luôn cố gắng để làm hài lòng tất cả các khách hàng.