fbpx
07 Jun 2017

Mang sứ mệnh là cầu nối giữa thế giới với Nhật Bản, Việt Nam, công ty TNHH liên doanh phần mềm AKB Software được thành lập vào tháng 1 năm 2008 với mục tiêu cung cấp các dịch vụ về nhân lực, sản phẩm, kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp và lĩnh vực IT. AKB đang từng bước phát triển với sự giúp đỡ của đội ngũ cán bộ kinh doanh, đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, dạn d...
Goto Top