Tạo model TEKLA

Nhằm hỗ trợ đắc lực cho các công trình xây dựng, đặc biệt là thị trường xây dựng tại Nhật Bản, AKB nhận dịch vụ tạo bản vẽ TEKLA theo yêu cầu khách hàng. Tạo model và tạo bản vẽ sử dụng TEKLA (phần mềm cung cấp Building Information Modeling(BIM) thực hiện tạo và quản lý model 3D)

picture3 picture4